Sabtu , April 20 2024

10 Nama Malaikat dan Tugasnya dalam Islam

Iman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman yang wajib diyakini oleh umat Islam. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang terbuat dari cahaya (nur). Mereka memiliki sifat-sifat yang mulia, seperti taat, patuh, dan selalu bertasbih kepada Allah SWT.

Dalam ajaran Islam, terdapat banyak malaikat dengan berbagai tugas. Namun, hanya ada 10 malaikat yang wajib diketahui oleh umat Islam. Berikut adalah 10 malaikat beserta tugasnya:

 1. Jibril

Malaikat Jibril adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah SWT kepada para nabi dan rasul. Ia juga bertugas menyampaikan perkara-perkara penting kepada manusia, seperti perintah Allah SWT, peringatan, dan kabar gembira.

 1. Mikail

Malaikat Mikail adalah malaikat yang bertugas mengatur rezeki dan menurunkan hujan. Ia juga bertugas menjaga keseimbangan alam semesta.

 1. Israfil

Malaikat Israfil adalah malaikat yang bertugas meniup terompet sangkakala pada hari kiamat. Ia juga bertugas membangunkan manusia dari kubur.

 1. Izrail

Malaikat Izrail adalah malaikat yang bertugas mencabut nyawa manusia. Ia juga bertugas mencatat ajal manusia.

 1. Munkar

Malaikat Munkar adalah malaikat yang bertugas menanyakan amal perbuatan manusia di alam kubur.

 1. Nakir

Malaikat Nakir adalah malaikat yang bertugas menanyakan amal perbuatan manusia di alam kubur bersama malaikat Munkar.

 1. Raqib

Malaikat Raqib adalah malaikat yang bertugas mencatat segala amal baik manusia ketika hidup.

 1. Atid

Malaikat Atid adalah malaikat yang bertugas mencatat segala perbuatan buruk (jahat) manusia ketika hidup.

 1. Malaikat Malik

Malaikat Malik adalah malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka.

 1. Malaikat Ridwan

Malaikat Ridwan adalah malaikat yang bertugas menjaga pintu surga.

Selain 10 malaikat di atas, masih terdapat banyak malaikat lainnya yang memiliki tugas-tugas tertentu. Berikut adalah beberapa malaikat lainnya beserta tugasnya:

 • Malaikat Ar-Ridwan adalah malaikat yang bertugas menjaga pintu surga.
 • Malaikat Malik adalah malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka.
 • Malaikat Harut dan Marut adalah malaikat yang bertugas mengajarkan sihir kepada manusia.
 • Malaikat Mungkar dan Nakir adalah malaikat yang bertugas menanyakan amal perbuatan manusia di alam kubur.
 • Malaikat Raqib dan Atid adalah malaikat yang bertugas mencatat amal baik dan buruk manusia.
 • Malaikat Israfil adalah malaikat yang bertugas meniup terompet sangkakala pada hari kiamat.
 • Malaikat Israfil adalah malaikat yang bertugas mencabut nyawa manusia.
 • Malaikat Mikail adalah malaikat yang bertugas mengatur rezeki dan menurunkan hujan.
 • Malaikat Jibril adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah SWT kepada para nabi dan rasul.

Iman kepada malaikat dapat memberikan ketenangan dan ketentraman dalam hidup. Dengan beriman kepada malaikat, kita akan menyadari bahwa selalu ada malaikat yang mengawasi dan mencatat amal perbuatan kita. Hal ini akan mendorong kita untuk selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk.

Berikut adalah beberapa hikmah dari iman kepada malaikat:

 • Mendorong kita untuk selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk.
 • Memberikan ketenangan dan ketentraman dalam hidup.
 • Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Semoga dengan mengetahui nama dan tugas malaikat, kita dapat semakin beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.