Kamis , April 18 2024

Bacaan Sholat Qobliyah Subuh


Bacaan Sholat Qobliyah Subuh

Bacaan sholat qobliyah subuh adalah bacaan yang dibaca sebelum menunaikan sholat subuh. Bacaan ini terdapat dalam beberapa riwayat, di antaranya:Dari Ubay bin Ka’b, ia berkata, ” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam apabila masuk waktu shubuh, beliau membaca: Subhaanallah wa bihamdih, subhaanallahil ‘azhiim, astaghfirullaaha wa atuubu ilaihArtinya: “Maha Suci Allah dengan segala puji bagi-Nya, Maha Suci Allah yang Maha Agung, aku memohon ampunan kepada Allah dan aku bertaubat kepada-Nya.” (HR. Muslim)Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata, ” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam apabila masuk waktu shubuh, beliau membaca: Allahumma inni as’aluka ‘ilman naafi’an, wa rizqon thoyyiban, wa ‘amalan mutaqobbalanArtinya: “Ya Allah, aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima.” (HR. Tirmidzi)Bacaan sholat qobliyah subuh ini disunnahkan untuk dibaca sebelum menunaikan sholat subuh. Dengan membaca bacaan ini, diharapkan dapat menambah kekhusyukan dan ketaatan dalam menjalankan ibadah sholat.

Selain menambah kekhusyukan dan ketaatan, membaca bacaan sholat qobliyah subuh juga memiliki beberapa manfaat, di antaranya:- Mendapatkan pahala dari Allah SWT.- Diampuni dosa-dosanya.- Dilindungi dari gangguan setan.- Diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Demikian penjelasan mengenai bacaan sholat qobliyah subuh. Semoga bermanfaat.

Bacaan Sholat Qobliyah Subuh

Bacaan sholat qobliyah subuh merupakan amalan yang sangat dianjurkan untuk dilakukan sebelum menunaikan sholat subuh. Bacaan ini memiliki banyak (keutamaan) dan manfaat, di antaranya:

 • Mendapat pahala dari Allah SWT.
 • Diampuni dosa-dosanya.
 • Dilindungi dari gangguan setan.
 • Diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
 • Menambah kekhusyukan dan ketaatan dalam sholat.
 • Memperoleh ilmu yang bermanfaat.
 • Mendapatkan rezeki yang baik.
 • Amal yang diterima oleh Allah SWT.

Selain dan manfaat di atas, membaca bacaan sholat qobliyah subuh juga merupakan salah satu bentuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah SWT. Dengan membaca bacaan ini, seorang hamba menunjukkan kerendahan hati dan ketundukannya kepada Allah SWT. Selain itu, membaca bacaan ini juga merupakan bentuk pengakuan atas kebesaran dan keagungan Allah SWT.

Mendapat pahala dari Allah SWT.

Dalam ajaran Islam, pahala merupakan ganjaran atau kebaikan yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya atas segala amal baik yang dilakukannya di dunia. Salah satu amalan yang dianjurkan untuk dilakukan adalah membaca bacaan sholat qobliyah subuh.

 • Membaca bacaan sholat qobliyah subuh merupakan bentuk ibadah.

  Ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah SWT, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Membaca bacaan sholat qobliyah subuh merupakan salah satu bentuk ibadah karena merupakan perintah dari Allah SWT dan Rasul-Nya.

 • Membaca bacaan sholat qobliyah subuh dapat menghapus dosa.

  Dosa adalah perbuatan buruk yang dapat membuat seseorang jauh dari Allah SWT. Dengan membaca bacaan sholat qobliyah subuh, seorang hamba dapat memohon ampunan kepada Allah SWT atas dosa-dosa yang telah dilakukannya.

 • Membaca bacaan sholat qobliyah subuh dapat meningkatkan derajat seorang hamba di sisi Allah SWT.

  Derajat seorang hamba di sisi Allah SWT ditentukan oleh amal baik yang dilakukannya. Dengan membaca bacaan sholat qobliyah subuh, seorang hamba dapat menambah pahala dan meningkatkan derajatnya di sisi Allah SWT.

 • Membaca bacaan sholat qobliyah subuh dapat mendatangkan keberkahan dalam hidup.

  Keberkahan adalah segala sesuatu yang baik dan bermanfaat yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya. Dengan membaca bacaan sholat qobliyah subuh, seorang hamba dapat memohon kepada Allah SWT agar diberikan keberkahan dalam hidupnya.

Dengan demikian, jelaslah bahwa membaca bacaan sholat qobliyah subuh merupakan amalan yang sangat dianjurkan untuk dilakukan karena dapat mendatangkan banyak pahala dan manfaat bagi pelakunya.

Diampuni dosa-dosanya.

Salah satu manfaat membaca bacaan sholat qobliyah subuh adalah diampuni dosa-dosanya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits dari Rasulullah SAW, yang artinya:

“Barangsiapa yang membaca dua rakaat sholat sunnah sebelum sholat subuh, maka ia seperti telah melakukan sholat sepanjang malam.”

(HR. Muslim)

Hadits ini menunjukkan bahwa membaca bacaan sholat qobliyah subuh memiliki keutamaan yang besar, salah satunya adalah dapat menghapus dosa-dosa. Hal ini karena sholat sunnah qobliyah subuh termasuk dalam kategori sholat malam, yang memiliki keutamaan untuk menghapus dosa-dosa.

Dalam ajaran Islam, dosa merupakan perbuatan buruk yang dapat membuat seseorang jauh dari Allah SWT. Dengan membaca bacaan sholat qobliyah subuh, seorang hamba dapat memohon ampunan kepada Allah SWT atas dosa-dosa yang telah dilakukannya.

Dengan demikian, jelaslah bahwa membaca bacaan sholat qobliyah subuh merupakan amalan yang sangat dianjurkan untuk dilakukan, karena dapat mendatangkan banyak manfaat, salah satunya adalah diampuni dosa-dosanya.

Dilindungi dari gangguan setan.

Salah satu manfaat membaca bacaan sholat qobliyah subuh adalah dilindungi dari gangguan setan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits dari Rasulullah SAW, yang artinya:

“Barangsiapa yang membaca dua rakaat sholat sunnah sebelum sholat subuh, maka ia seperti telah melakukan sholat sepanjang malam.”

(HR. Muslim)

Hadits ini menunjukkan bahwa membaca bacaan sholat qobliyah subuh memiliki keutamaan yang besar, salah satunya adalah dapat terhindar dari gangguan setan. Hal ini karena sholat sunnah qobliyah subuh termasuk dalam kategori sholat malam, yang memiliki keutamaan untuk menolak gangguan setan.

Setan merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT dari api. Setan memiliki tugas untuk menggoda dan menyesatkan manusia agar terjerumus ke dalam kesesatan. Gangguan setan dapat berupa bisikan-bisikan negatif, hasutan untuk melakukan perbuatan dosa, atau bahkan gangguan fisik.

Dengan membaca bacaan sholat qobliyah subuh, seorang hamba dapat memohon perlindungan kepada Allah SWT dari gangguan setan. Dengan begitu, seorang hamba dapat lebih fokus dalam beribadah dan terhindar dari perbuatan dosa.

Dengan demikian, jelaslah bahwa membaca bacaan sholat qobliyah subuh merupakan amalan yang sangat dianjurkan untuk dilakukan, karena dapat mendatangkan banyak manfaat, salah satunya adalah dilindungi dari gangguan setan.

Diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Membaca bacaan sholat qobliyah subuh memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Hal ini karena dengan membaca bacaan sholat qobliyah subuh, seseorang dapat memohon kepada Allah SWT agar diberikan kemudahan dalam segala urusannya.

 • Memperoleh ketenangan hati.

  Membaca bacaan sholat qobliyah subuh dapat memberikan ketenangan hati. Ketenangan hati ini akan membuat seseorang lebih fokus dan konsentrasi dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya.

 • Dibukakan pintu rezeki.

  Membaca bacaan sholat qobliyah subuh dapat membuka pintu rezeki. Rezeki yang dimaksud di sini bukan hanya berupa materi, tetapi juga berupa keberkahan dan kemudahan dalam segala urusan.

 • Terhindar dari mara bahaya.

  Membaca bacaan sholat qobliyah subuh dapat terhindar dari mara bahaya. Hal ini karena dengan membaca bacaan sholat qobliyah subuh, seseorang memohon perlindungan kepada Allah SWT dari segala keburukan.

 • Mendapatkan pertolongan dari Allah SWT.

  Membaca bacaan sholat qobliyah subuh dapat mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Pertolongan yang dimaksud di sini bukan hanya berupa pertolongan fisik, tetapi juga berupa pertolongan batin, seperti diberi kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi cobaan.

Dengan demikian, jelaslah bahwa membaca bacaan sholat qobliyah subuh merupakan amalan yang sangat dianjurkan untuk dilakukan, karena dapat mendatangkan banyak manfaat, salah satunya adalah diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Menambah kekhusyukan dan ketaatan dalam sholat.

Membaca bacaan sholat qobliyah subuh dapat menambah kekhusyukan dan ketaatan dalam sholat. Kekhusyukan adalah keadaan hati yang tenang dan fokus ketika melaksanakan sholat. Sedangkan ketaatan adalah sikap patuh dan tunduk kepada perintah Allah SWT. Dengan membaca bacaan sholat qobliyah subuh, seorang hamba dapat mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat dengan lebih baik.

Bacaan sholat qobliyah subuh berisi doa-doa dan pujian kepada Allah SWT. Dengan membaca doa-doa dan pujian ini, seorang hamba dapat lebih meresapi kebesaran dan keagungan Allah SWT. Hal ini akan membuat hati seorang hamba menjadi lebih tenang dan fokus ketika melaksanakan sholat.

Selain itu, membaca bacaan sholat qobliyah subuh juga dapat mengingatkan seorang hamba akan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah SWT. Dengan mengingat kewajiban ini, seorang hamba akan lebih termotivasi untuk melaksanakan sholat dengan baik dan benar.

Dengan demikian, jelaslah bahwa membaca bacaan sholat qobliyah subuh memiliki peran penting dalam menambah kekhusyukan dan ketaatan dalam sholat. Oleh karena itu, sangat dianjurkan bagi setiap muslim untuk membaca bacaan sholat qobliyah subuh sebelum melaksanakan sholat subuh.

Memperoleh ilmu yang bermanfaat.

Membaca bacaan sholat qobliyah subuh dapat mendatangkan manfaat berupa ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat memberikan pemahaman yang benar tentang ajaran Islam dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

 • Memahami makna sholat.

  Dengan membaca bacaan sholat qobliyah subuh, seseorang dapat memahami makna sholat secara lebih mendalam. Sholat bukan hanya sekadar gerakan fisik, tetapi juga merupakan ibadah yang memiliki makna dan tujuan yang mulia.

 • Mengetahui tata cara sholat yang benar.

  Bacaan sholat qobliyah subuh juga berisi tata cara sholat yang benar. Dengan membaca bacaan ini, seseorang dapat mempelajari dan memahami tata cara sholat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW.

 • Mendapatkan motivasi untuk sholat.

  Membaca bacaan sholat qobliyah subuh dapat memberikan motivasi untuk sholat tepat waktu dan dengan khusyuk. Bacaan ini berisi doa-doa dan pujian kepada Allah SWT yang dapat membangkitkan semangat untuk beribadah.

 • Menambah pengetahuan tentang Islam.

  Bacaan sholat qobliyah subuh juga dapat menambah pengetahuan tentang Islam. Bacaan ini berisi ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW yang dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang ajaran Islam.

Dengan demikian, jelaslah bahwa membaca bacaan sholat qobliyah subuh dapat mendatangkan manfaat berupa ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini dapat membantu seseorang untuk memahami ajaran Islam dengan benar, melaksanakan sholat dengan baik, dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Mendapatkan rezeki yang baik.

Bacaan sholat qobliyah subuh memiliki kaitan erat dengan rezeki yang baik. Dalam ajaran Islam, rezeki tidak hanya dimaknai sebagai materi atau kekayaan, tetapi juga segala sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan. Rezeki yang baik mencakup kesehatan, kebahagiaan, ilmu yang bermanfaat, dan segala bentuk kebaikan lainnya.

Membaca bacaan sholat qobliyah subuh merupakan salah satu bentuk ibadah dan doa kepada Allah SWT. Dengan membaca bacaan ini, seorang hamba memohon kepada Allah SWT untuk diberikan rezeki yang baik dan berkah. Allah SWT Maha Pemberi Rezeki dan Maha Pemurah, sehingga Dia akan mengabulkan doa hamba-Nya yang bersungguh-sungguh dalam beribadah dan memohon kepada-Nya.

Selain itu, membaca bacaan sholat qobliyah subuh juga dapat menumbuhkan sikap positif dan optimis dalam diri seseorang. Sikap positif dan optimis ini akan mendorong seseorang untuk bekerja keras, kreatif, dan pantang menyerah dalam mencari rezeki. Dengan demikian, peluang untuk mendapatkan rezeki yang baik akan semakin besar.

Banyak kisah nyata yang menunjukkan bahwa membaca bacaan sholat qobliyah subuh dapat mendatangkan rezeki yang baik. Salah satu contohnya adalah kisah seorang pedagang yang selalu membaca bacaan sholat qobliyah subuh sebelum memulai aktivitas berdagangnya. Alhasil, dagangannya selalu laris dan ia memperoleh keuntungan yang berlimpah.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa membaca bacaan sholat qobliyah subuh memiliki kaitan erat dengan rezeki yang baik. Dengan membaca bacaan ini, seorang hamba memohon kepada Allah SWT untuk diberikan rezeki yang baik dan berkah, menumbuhkan sikap positif dan optimis, serta membuka peluang untuk mendapatkan rezeki yang halal dan berlimpah.

Amal yang diterima oleh Allah SWT.

Dalam ajaran Islam, amal yang diterima oleh Allah SWT merupakan tujuan utama dari setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim. Amal yang diterima adalah amal yang sesuai dengan syariat Islam, dilakukan dengan ikhlas, dan diniatkan semata-mata karena Allah SWT.

Bacaan sholat qobliyah subuh merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan membaca bacaan ini, seorang muslim dapat memohon kepada Allah SWT untuk menerima amal ibadahnya, khususnya sholat subuh yang akan dikerjakan.

Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas bacaan sholat qobliyah subuh sehingga lebih berpeluang diterima oleh Allah SWT, di antaranya:

 1. Membaca bacaan dengan benar dan fasih.
 2. Memahami makna dari bacaan yang dibaca.
 3. Membaca bacaan dengan penuh penghayatan dan kekhusyukan.
 4. Melaksanakan sholat subuh tepat waktu dan dengan sebaik-baiknya.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, insya Allah bacaan sholat qobliyah subuh yang kita lakukan akan diterima oleh Allah SWT dan menjadi amal ibadah yang bernilai pahala.

Kesimpulan

Bacaan sholat qobliyah subuh merupakan amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan membaca bacaan ini, seorang muslim dapat memperoleh pahala, ampunan dosa, perlindungan dari gangguan setan, kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, kekhusyukan dan ketaatan dalam sholat, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima oleh Allah SWT.

Oleh karena itu, bagi setiap muslim sangat dianjurkan untuk membaca bacaan sholat qobliyah subuh sebelum melaksanakan sholat subuh. Dengan membiasakan diri membaca bacaan ini, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam hidup, serta memperoleh pahala yang berlimpah dari Allah SWT.